ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่ พัทยา
โทรศัพท์ (+66) 064-975673
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 100 THB
 • ส่งคืน: 100 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 08:00 - 18:00
 • อ.: 08:00 - 18:00
 • พ.: 08:00 - 18:00
 • พฤ.: 08:00 - 18:00
 • ศ.: 08:00 - 18:00
 • ส.: 08:00 - 18:00
 • อา.: 08:00 - 18:00
โทรศัพท์ (+66) 064 9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 600 THB
 • ส่งคืน: 600 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 06:00 - 21:00
 • อ.: 06:00 - 21:00
 • พ.: 06:00 - 21:00
 • พฤ.: 06:00 - 21:00
 • ศ.: 06:00 - 21:00
 • ส.: 06:00 - 21:00
 • อา.: 06:00 - 21:00
โทรศัพท์ (+66) 0649756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 600 THB
 • ส่งคืน: 600 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 08:00 - 19:00
 • อ.: 08:00 - 19:00
 • พ.: 08:00 - 19:00
 • พฤ.: 08:00 - 19:00
 • ศ.: 08:00 - 19:00
 • ส.: 08:00 - 19:00
 • อา.: 08:00 - 19:00
โทรศัพท์ (+66) 064-9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 400 THB
 • ส่งคืน: 400 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 08:00 - 19:00
 • อ.: 08:00 - 19:00
 • พ.: 08:00 - 19:00
 • พฤ.: 08:00 - 19:00
 • ศ.: 08:00 - 19:00
 • ส.: 08:00 - 19:00
 • อา.: 08:00 - 19:00
โทรศัพท์ (+66) 064-9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 600 THB
 • ส่งคืน: 600 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 06:00 - 21:00
 • อ.: 06:00 - 21:00
 • พ.: 06:00 - 21:00
 • พฤ.: 06:00 - 21:00
 • ศ.: 06:00 - 21:00
 • ส.: 06:00 - 21:00
 • อา.: 06:00 - 21:00
โทรศัพท์ (+66) 064 9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 600 THB
 • ส่งคืน: 600 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 06:00 - 23:00
 • อ.: 06:00 - 23:00
 • พ.: 06:00 - 23:00
 • พฤ.: 06:00 - 23:00
 • ศ.: 06:00 - 23:00
 • ส.: 06:00 - 23:00
 • อา.: 06:00 - 23:00
 
โทรศัพท์ (+66) 064 9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 1,000 THB
 • ส่งคืน: 1,000 THB
 • รับรถก่อนเวลา: 200 THB
 • การส่งคืนล่าช้า: 200 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 06:00 - 20:00
 • อ.: 06:00 - 20:00
 • พ.: 06:00 - 20:00
 • พฤ.: 06:00 - 20:00
 • ศ.: 06:00 - 20:00
 • ส.: 06:00 - 20:00
 • อา.: 06:00 - 20:00
 
โทรศัพท์ (+66) 064 9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 1,000 THB
 • ส่งคืน: 1,000 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 08:00 - 19:00
 • อ.: 08:00 - 19:00
 • พ.: 08:00 - 19:00
 • พฤ.: 08:00 - 19:00
 • ศ.: 08:00 - 19:00
 • ส.: 08:00 - 19:00
 • อา.: 08:00 - 19:00
 
โทรศัพท์ (+66) 064 9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 400 THB
 • ส่งคืน: 400 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 08:00 - 19:00
 • อ.: 08:00 - 19:00
 • พ.: 08:00 - 19:00
 • พฤ.: 08:00 - 19:00
 • ศ.: 08:00 - 19:00
 • ส.: 08:00 - 19:00
 • อา.: 08:00 - 19:00
 
โทรศัพท์ (+66) 064 9756733
ค่าธรรมเนียมรับส่งนอกสถานที่
 • รับรถ: 350 THB
 • ส่งคืน: 350 THB
เวลาทําการ
 • จ.: 08:00 - 19:00
 • อ.: 08:00 - 19:00
 • พ.: 08:00 - 19:00
 • พฤ.: 08:00 - 19:00
 • ศ.: 08:00 - 19:00
 • ส.: 08:00 - 19:00
 • อา.: 08:00 - 19:00
ไดอาน่า รถเช่า ® 2020